Hizmetlerimiz

title

SolarAPEX, bünyesinde geliştirilen Ar-Ge çalışmaları sayesinde sizlere, çatınıza yapacağınız güneş enerjisi yatırımı ile ilgili oturduğunuz yerden teklif alma kolaylığı sunuyor. SolarAPEX, simülasyon programı ile internet sitemiz üzerinden ücretsiz teklif alarak çatınız için yapacağınız yatırım ile ilgili ön bilgi ve fikre sahip olursunuz. Simülasyon programı sayesinde çatınız özelinde Güneş Enerjisi yatırımı ile ilgili belirleyici faktörler ile ilgili bilgi sahibi olursunuz:

 • Kurulu güç
 • Güneş Enerjisi Sistemi İçin Kullanılacak Panel Sayısı
 • Aylık Mahsuplaşma Sonrası Satış Yüzdesi
 • Aylık Elektrik Tüketim Yüzdesi
 • Yaklaşık Kurulum Maliyeti
 • Güneş Enerjisi Yatırımının Ortalama Geri Dönüş Süresi
 • Yıllık Periyotlarla Kazanç Verileri
 • Tüketim Tasarrufu
 • Enerji Satışından Elde Edilecek Kazanç
 • Elektriğin Güneş Enerjisi Yatırımı İle Üretilmesi Halinde Doğaya Olan Katkının Ağaç Sayısı ve Karbon Salınımı Cinsinden Belirlenmesi
title
 • Simülasyon programı ile ücretsiz teklif alarak çatınız için yapacağınız yatırım ile ilgili ön bilgi ve fikre sahip olursunuz.
 • Uzman ekibimiz tarafından yatırımın yapılmak istendiği çatı için keşif yapılır. Son 1 yılda ödediğiniz güncel elektrik faturaları sizden talep edilir. Bu bilgiler doğrultusunda çatınız için projelendirme, fiyat teklifi ve talep doğrultusunda size özel bütçelendirme yapılır.
 • Yatırıma karar verildikten sonra santral kurulumu için gerekli izinleri kapsayan çağrı mektubuna başvurulur. Danışmanlık hizmeti sağlayan birimimiz sizin için tüm başvuruları yürütür ve süreci sonuçlandırır.
 • Başvurunuzun olumlu sonuçlandırılmasını takiben montaj ekibimiz santralinizin kurulumunu gerçekleştirir. Tesisiniz kurulum bitiminden hemen sonra devreye girip çalışmaya ve elektrik üretmeye başlayacaktır.
title

 

 • Finansman ihtiyacı duyan lisanssız güneş enerjisi santrali projelerini elektrik faturası öder gibi leasing taksiti ödeyerek, teminat beklentisi olmadan yüksek kazançlı modellemelerle hayata geçirmekteyiz.
 • Çeşitli finans kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve avantajlı anlaşmalar ile, yatırımcılarımıza nakit akışlarına uygun finansman seçenekleri sunmakta, hızlı ve esnek kredi sistemleriyle çatı üzeri güneş enerjisi projelerinizi hızla yatırıma dönüştürmenizi hedefleyen uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkânları sağlamaktayız.
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş  ile bulunan iş ortaklığımız sayesinde, finansman seçeneklerinden faydalanmak isteyen yatırımcılarımızın projelerini nakit akışlarını bozmadan hayata geçirmelerini sağlamaktayız. Bu özel anlaşma ile Enerji Güneşten, Destek Vakıf Katılım’dan kampanyası ile 6 ay ödemesiz toplam 60 aya varan vade imkânı ile SolarAPEX’i tercih eden yatırımcılarımıza özel avantajlı oranlar sunulmaktadır.
title

Alanında uzman ekibimiz tarafından yapılacak ziyaret neticesinde çatınız için en doğru ve mümkün olan en yüksek verimi elde edecek şekilde projelendirme yapılır ve bu doğrultuda fizibilite raporu hazırlanır. Ödemekte olduğunuz elektrik fatura örneğinden yola çıkılarak yaklaşık amortisman süreleri belirlenir.

Proje detaylandırılırken kullandığımız lisanslı programlar sayesinde, uygulama sonrası çatınızın nasıl görüneceği sizinle paylaşılır. Finans desteği ihtiyacı halinde finans ekibimiz, siz yatırımcılarımıza bütçenizi yormayacak çözümler sunar.

title

Yatırımcının projeyi onaylamasını takiben Güneş sistem kurulumu için gerekli olan evrakları ve başvuruları içeren “Çağrı Mektubu’na” başvurulur. Bu, en geç 3 ay içinde sonuçlanan bir süreçtir. Başvuru sürecinde gerekli olan aşağıda belirtilen tüm adımları uzman kadromuz en ince ayrıntısına kadar takip edip sonuçlandıracaktır:

 • Çağrı mektubu başvuru dosyasının hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması
 • Çağrı Mektubu başvurusunun TEİAŞ ve ilgili dağıtım kuruluşları ile takip edilip sonuçlandırılması
 • Dağıtım şirketlerinden alınacak izinlerin takibi ve sonuçlandırılması
 • Belediye uygunluk yazısı alınması
 • Tedaş proje süreç takibi ve onayı
 • Sistem bağlantı anlaşmasının sonuçlandırılması

Çağrı mektubu başvuruları, başvurunun yapıldığı ayı takip eden bir sonraki ayın 15’inde değerlendirmeye alınacağından, mümkün olan en kısa sürede yapılması zaman kaybını engelleyecektir. Güneş enerjisi yatırımlarında kritik bir rolü olan bu süreçte gerekli hazırlıkların yürütülmesi ve sonuçlandırılması uzmanlık gerektirmesi sebebiyle büyük önem arz etmektedir. Danışmanlık kadromuzca yapılan sayısız çağrı mektubu başvurusunun her biri olumlu sonuçlanmıştır.

title

Tamamlanmış ve tamamlanmakta olan sayısız proje tecrübesiyle montaj ekibimiz, projeniz kapsamında montaj hizmetini profesyonel ve eksiksiz şekilde sağlayacaktır. SolarAPEX güvencesi ile yapılan uygulamalar sonrasında bakıma nadir durumlarda ihtiyaç duyulsa da, talep doğrultusunda belirli periyotlarla (yılda en az 2 kez) bakım ve temizlik hizmeti verilmektedir. Gerekli bakım ve temizlik hizmetlerinden faydalanmak, yaptığınız yatırımın ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Müşteri memnuniyeti odaklı SolarAPEX, ilk 1 yıl ücretsiz servis ve bakım hizmeti avantajı sunmaktadır. 7/24 destek birimimiz daha sonraki yıllarda ihtiyacınız olduğu her an bu hizmeti servis ve bakım ücreti kapsamında sizlere sağlıyor olacaktır.

Güneş Enerjisi Çatı Sistemleri’nde kullanılan bileşenler hareketli parçalar olmaması sebebiyle çok nadiren arızalanırlar. SolarAPEX’e özel olarak geliştirilen özel mobil uygulamalar sayesinde çatınıza kurulan güneş enerjisi sisteminize ait anlık üretim-tüketim değerlerine ve arıza vermesi halinde arıza bilgisine anında ulaşımınız sağlanmaktadır. Sistemde oluşacak herhangi bir arıza durumunda, servis ekibimiz söz konusu bölgeye gelerek arızayı 24 saat içinde gidermektedir.

title
On Grid:

Sistemin uygulandığı bölgede, güneş enerjisinden elektrik üretirken şebekeyi bir nevi depolama aygıtı olarak kullandığımız, şebekeden faydalanarak kullanılan sistemleri ifade eder. En yaygın olarak tercih edilen uygulamalardır. Gündüz üretilen elektriği, günün belirli saatlerinde az kullanıp fazla ürettiğiniz zamanlarda, ürettiğiniz fazla elektriği gece şebekeden geri alıp kullanabileceğiniz sistemlerdir.

Off Grid:

Aküler yardımıyla gündüz güneş enerjisinden üretilen elektriğin depolanarak gece de kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Tercih edildiği yerler:

 • Şebekeye bağlı olmayan yapılar
 • Tekneler
 • Çiftlik, bağ evleri
 • Kış bahçesi
Hibrit Sistemler:

Güneş enerjisi üretiminin şebeke veya jeneratör ile desteklendiği sistemlerdir.Bu sayede ihtiyaç duyulan her an elektrik elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

    
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda SolarAPEX olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ 

SolarAPEX olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAC
Kişisel verileriniz SolarAPEX olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. SolarAPEX…’in verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

•    Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
•    Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
•    SolarAPEX tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması; 
•    SolarAPEX  tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
•    Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
•    Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
•    Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
•    Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
•    Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve kullanıcılara verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
•    Sunulan ürün ve hizmetlerin temini ile bunlardan faydalanabilmek için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
•    İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması,
•    Mağazalar, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
•   SolarAPEX’’e ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, 
•    İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenme amacına uygun bir şekilde ve uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle SolarAPEX başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP    

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz; SolarAPEX lokasyonlarında, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri görüşmeleri, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, şirketimiz veya şirketimizin temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, mağazalar, tedarikçiler vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde,  her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanır.

Bu kapsamda Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, avantaj veya kampanyalardan vb uygulamalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Şirketimiz tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks,  posta, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Yukarıdaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ;  yurt içinde bulunan denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin  izin verdiği kişi ve kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, sözleşme ilişkisi içerisinde olunan yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmet kalitesini artırmak için işbirliği yaptığımız, hizmet aldığımız 3.kişiler,acenta ve temsilcilere, şirketimizin danışmanlarına,iştiraklerine, denetçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

SolarAPEX ‘in müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz SolarAPEX tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz SolarAPEX tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.   

SolarAPEX Bilgilerinizin kaybolma, hırsızlık, yetkisiz erişim ve paylaşımının önlenmesi için gerekli idari, teknik vs. önlemleri almaktadır. Ancak, Site içerisinde bağlantı verilen sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, SolarAPEX’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: 

·    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
·    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
·    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Bu kapsamda iletilen talepler ;  SolarAPEX tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet sunmak, daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak, kişisel içerik ve reklamlar göstermek, kampanyalar hakkında bilgi vermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezlerle Hangi Tür Veriler İşlenir?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları

Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması

Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanılır. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.


TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ


Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK  Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No:8 PK:34771 Ümraniye/Tepeüstü İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “…………………………………….” adresine göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.